سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سلام

نظر

راستی، یادم نرود

همه مرده ها را که در خاک نمیکنند

بعضی هم راه میروند، میخورند، میآشامند، میخوابند و بیدار میشوند

اما مُرده اند...‏


و من مُرده ام

سالهاست...


مُرده ام که "در من هوای هیچ کس نیست!"

مُرده ام...

 

 

تو رفتی
من هم نمردم،
قبول...
درست مثل همین چای، بی قند!