سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلام

نظر

جاده؛
همین جاده لاغر
آدم را کوچک می‏کند
کوچک را نقطه
نقطه را هیچ
.
باور نمی‏کنی؟
برو!

http://ppi.blogfa.com/9011.aspx