سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلام

نظر

کسی که در کنار تو دلش پر از صفا شد و

به یمن عشق پاکت از هر چه جفا رها شد و

کسی که دست های او پر از خدا خدا شد و

کس که درد کوچکش به دست تو دوا شد و

کسی ...تمام می شود مگر تمام تام بودنت

ببین که بودنت چه کرد؛ به جان من چه ها شد و

فقط نگا ه می کنی و غنچه می شود دلم

چه قدر تاب آورم و باز انتها شد و

تو از ازل ، تو تا ابد، برایم آفریده ای

به آفرینشت قسم وجودت اقتدا شدو

نمی شود کنار تو نشست و آرزو نکرد

بگو به مهدی ات بیا و این همان ندا شد و

هنوز مانده ایم ما درآرزوی این ندا

بیا عزیز فاطمه بیا که منتهی شد و

به انتظار مهدی ات نشسته ایم و بی خبر

که منتظر نشستن از همان ازل خطا شد و خطا شد و خطا شد و...